top of page

21. sajandi kodu Lahemaal / 21. century home at Lahemaa shore-village

Võistlustöö / Competition entry : 2012 

Esikoht / First Prize 

Muinsuskaitseameti tunnustus / Appreciation from Estonian Heritage Protection Board 

Eesti Maaülikooli tunnustus / Appreciation from Estonian University of Life Sciences

Asukoht / Location : Lahemaa, Eesti, EU

 

 "Ranna-Niidu" on pakutud Kiiu - Aabla rannakülasse. Küla hoonestuse muster - õuel mitmeid väheldasi abihooneid ja suhteliselt väike elamu - on ka võistlustöös kasutusel. Vernakulaarsele planeeringule omaselt pole hoonete orientatsioonis olnud määravad üksikuid näitajad - katastripiir, tee või ilmakaared - vaid neid on kombineeritud omavahel ja teiste mõjuritega. Valdavad tuuled ja väljavaate suund, on samuti olulised. Arvestatud on pool-linnainimese lambakasvataja elustiiliga, seetõttu ka õue jaotus puhtaks ja majandusõueks.

 

Materjalikasutuse mõningane äärmuslikkus on taotluslik. Ühe hoone mahus erineva laiuse ja profiiliga laudise jt erinevate materjalide kombineerimine on külapildis tavaline. Võistlustöös selle põhimõtte rakendamine seab eesmärgiks ümbritsevate olude legaliseerimise. Ei püüta olla naabrist parem. Samas on pindu ja faktuure püütud komponeerida mõõdukalt isikupäraselt, mis loodetavasti loob konteksti suhtes vajaliku ja piisava erisuse.

 

Lisaks elamule on tänavaäärses mahus võimalik (ajutine) avalik funktsioon. Tänapäeva külapildist puuduv,

kuid ajalooliselt hädavajalik olnud tuulik lisab kompositsioonile vertikaalset mõõdet.

bottom of page