top of page

Suvemaja / Summer House

Restaureerimine / Restoration

Arhitekt /Architect : Roman Koolmar : 1934
Restaureerimisprojekt / Restoration project : Gennadi Aardam, Mikk Mutso 2020 
Restaureerimine / Restoration : Riser Ehitus, Tolira Ehitus 2021-2023

Muinsuskaitseameti aastaauhinnad 2023 / Heritage Protection Board Annual Award 2023 :
Hästi restaureeritud mälestis / Well restored monument  :
Nominent / Nominee

Keila jõe suudmesse hakati riigiametnike suvilaid ehitama 1934. aastal ja suvemaja number 4 on üks esimesi arhitekt Roman Koolmari projekti järgi ehitatutest. 1930. aastate arhitektuuri kvaliteetse stiilinäitena moodustab suvemaja koos teiste samatüübiliste hoonetega miljööväärtusliku tervikansambli, mida Eestis mujal säilinud ei ole.

 

Kohati üpris kehvas seisus olnud suvemaja on nüüdseks läbinud põhjaliku restaureerimise. Seejuures säilitati interjöörides maksimaalselt originaalset ning kahjustunud osad taastati võimalikult algupärase põhjal. Tänu tehtud tööle ja kohandustele on maja nüüd ainulaadne aastaringne elamu.

 

 

bottom of page